419.jpg 

管他明天是不是上班天  請給我《絕命派對》!!!!!

**紅星場次有映後座談 別錯過了喔**

時刻表如下

信義威秀影城     10:00AM 12:00 PM 2:00 PM 04 : 00 PM | 06 : 00 PM |

                      08 : 00 PM | 10 : 30 PM | 12 : 30 AM

 

喜滿客京華影城  10:50 AM 12:50 PM 2:55 PM 05: 30 PM | 07 : 30 PM |

                      09 : 30 PM | 11 : 30 PM | 01 : 30 AM 

 

(微風廣場)國賓影城  10:40 AM 12:40 PM 02:30 PM 04:20 PM 06 : 10 PM |

                            08 : 00 PM | 10 : 00 PM | 12 : 00 AM

 

哈啦影城  11:50 AM 01:40 PM 03:30 PM 05 : 20 PM | 07 : 10 PM |

             09 : 00 PM | 11 : 00 PM

 

樂聲戲院    10:30 AM 12:40 PM 02 : 00 PM | 04 : 00 PM | 05 : 45 PM |

               07 : 30 PM |  09 : 15 PM | 11 : 00 PM

 

絕色影城  10:40 AM 12:30 PM 02:20 PM 04 : 10 PM | 06 : 00 PM |

             07 : 50 PM | 09 : 40 PM 11:30 PM

 

今日秀泰影城  10:30 AM 12:15 PM 02:00 PM 03:45 PM 05 : 30 PM |

                   07 : 15 PM | 09 : 00 PM | 10 : 45 PM | 12 : 30 AM

 

東南亞電影廣場   10:00 AM 11:45 AM 01:30 PM 03:15 PM 05 : 00 PM |

                       06 : 45 PM | 08 : 30 PM | 10 : 15 PM | 12 : 00 AM

 

學者全球影城  10:00 AM 11:50 AM 01:40 PM 03:30 PM05 : 20 PM | 07 : 10 PM

                    09 : 00 PM |  10 : 50 PM | 11 : 40 PM | 12 : 40 AM  | 02 : 30 AM

 

欣欣秀泰影城   10:20 AM |12:10 PM |02:00 PM |03:50 PM |05:40 PM | 07:30 PM|

                   08:20 PM |09:20 PM|10:10 PM|11:10 PM |12:00 AM |01:00AM

 

美麗華(大直影城)  11:00 AM |01:10 PM| 03:20 PM| 05 : 30 PM | 07 : 30 PM |

                         09 : 35 PM | 11 : 40 PM

 

美麗華(天母影城)  10:50 AM|12:40 PM |02:50 PM |05 : 00 PM | 07 : 10 PM |

                         09 : 20 PM | 11 : 20 PM

 

鴻金寶麻吉影城   10:00 AM | 11:40 AM|01:20 PM|03:00 PM |04 :40 PM | 06 : 20 PM |                      08 :00 PM | 09 : 40 PM | 11 : 20 PM 

 

三重天台戲院   10:30 AM|12 : 30 PM| 02 : 20 PM |04:10 PM | 06:00 PM |

                    07 : 50 PM |09 : 40 PM | 11 : 40 PM

 

國賓影城(環球)   10:50 AM |12:40 PM | 02: 30 PM | 04: 20 PM |06 : 10 PM |

                       08 : 00 PM | 09 : 50 PM | 11 : 40 PM

 其他地區時刻表請按我

**場次僅供參考  以現場次時間為主**

創作者介紹
創作者 hppiwtxu 的頭像
hppiwtxu

天堂透視鏡